Innerlighetens landskap – Unlimited Travel Production

Föreläsning Innerlighetens landskap

Innerlighetens landskap är en föreläsningsserie och resa som tar oss till den Italienska gotiken, ungrenässansen, och tidiga högrenässansen. Den för oss till magnifika byggnadsverk och undersköna målningar i Mellersta Italien i landskap som Toscana, Umbrien och Markerna.

I hjärtat av Italien, mellan Florens, Siena och Rom, växte den främsta italienska gotiken och renässansen fram. Här verkade mästare som Duccio, Giotto, Fra Angelico och Piero della Francesca m.fl. Den innerlighet som många av dessa konstnärers bilder förmedlar, bygger på komplicerade kompositioner och stor psykologisk inlevelse. Verken fungerade både som kommunikatörer mellan människan och det gudomliga och som själsligt läkande för samtidens gudstjänstbesökare.

Serien är uppdelad på två terminer där den första delen erbjuder en historisk översikt och bakgrund till det politiska och geografiska landskapet i tiden 1100-1500 på den Italienska halvön.

Andra terminen kommer att fokusera på studier av arkitektur och måleri samt på upplevelsen av byggnader, miljöer och bildkonstverken i sin miljö utifrån grundläggande och delvis nya grepp och teorier inom konstvetenskapen, bl.a. receptionsestetik. Detta är teorier som arbetar med möjligheten att förstå ett byggnadsverk i förhållande till sin omgivning samt ett bildkonstverk utifrån dess specifika placering i rummet och konstverkets förhållande till betraktaren. Vi kommer även att titta på den rituella användningen av ett bildkonstverk i ett rumsligt sammanhang.

Kurserna/föreläsningsserierna kräver inga specifika förkunskaper - vi introducerar stilar, teorier och koncept och ’ledsagar’ deltagarna genom materialet.

Föreläsare: Anna Konvicka och Jan O.M. Karlsson

Avbokningsregler föreläsningsserier


En muntlig anmälan är endast preliminär. Genom att betala din föreläsningsavgift senast 10 dagar efter erhållen faktura, garanteras du din plats.

Vi följer konsumentlagstiftningens regler vilket innebär att hela avgiften betalas på en gång och blir bindande efter två veckor. Inom dessa två veckor har du rätt att ångra din anmälan genom att ringa eller skicka ett meddelande till oss. Du har då rätt att återfå hela den avgift som du betalt inom 30 dagar från den dag som du lämnade meddelandet. En administrationsavgift på 150 kr utgår om du ångrar din anmälan före startdatum. Om vi mot förmodan tvingas ställa in en föreläsningsserie före kursstart, får du givetvis tillbaka hela kursavgiften.

Vi erbjuder inte längre möjligheten att boka enstaka föreläsningstillfällen. Däremot är ett enstaka föreläsningstillfälle inte personligt och kan erbjudas annan deltagare, under förutsättning att detta meddelas oss.

Datum & anmälan

 • Föreläsningsserie del 2, våren 2019

  Plats: Katarinasalen, Färgargårdstorget 1

  Pris: 1 500 kr för 4 föreläsningar

  Kl. 14.00 – 16.00 inkl. paus

  Anmälan

  Tillfällen

  • Italiensk arkitektur under gotik och ungrenässans

   Föreläsare Jan O.M. Karlsson

  • Gotikens Italienska mästare – en konsthistorisk överblick

   Föreläsare Jan O.M. Karlsson

  • Innerlighetens uttryck och intryck – Konstverket och Rummet del 1

   Föreläsare Anna Konvicka

  • Innerlighetens uttryck och intryck – Konstverket och Rummet del 2

   Föreläsare Anna Konvicka och Jan O.M. Karlsson