Temadag – Fokus konstupplevelser och hälsa – Unlimited Travel Production

Föreläsning Temadag – Fokus konstupplevelser och hälsa

Planeras till våren 2019.

Vad händer i vår hjärna och i vår kropp när vi lyssnar på musik, ser på ett konstverk eller befinner oss i en byggnad eller i bebyggda miljöer? Vad är det i de yttre stimuli som kan framkalla välbefinnande, harmoni eller disharmoni i oss människor?

Medelhavsvärldens kulturer var väl bekanta och införstådda med att musik och konst hade en välgörande effekt på kropp och själ när det gällde välbefinnande och bearbetade ohälsa och sjukdomar med hjälp av olika konstformer. Nu 2500 år senare, har man återknutit till denna uppfattning. Idag pågår i flera nordiska länder och runt om i världen, flertalet verksamheter inom vård och omsorg där man försöker tillvarata de forskningsresultat som visar på hur livskvalité och hälsa påverkas och förbättras av konst- och musikupplevelser.

På temadagen presenteras några av de senaste forskningsrönen i ämnet. Bland annat går det i dag att mäta vad som händer i kroppen då vi ser ett konstverk, upplever färger och lyssnar till musik. Temadagen belyser även frågor om vad det är hos konsten eller musiken som gör att vi uppfattar den som harmonisk eller disharmonisk.

Föreläsare: Jan O.M. Karlsson, Andreas Konvicka, Anna Konvicka och Ingrid Rådholm

Datum & anmälan

  • Planeras till våren 2019