Föreläsning Innerlighetens landskap – Unlimited Travel Production
Stockholm / Sverige

Föreläsning Innerlighetens landskap

21 mars 2019
Innerlighetens landskap är en föreläsningsserie och resa som tar oss till den Italienska gotiken, ungrenässansen, och tidiga högrenässansen. Den för oss till magnifika byggnadsverk och undersköna målningar i Mellersta Italien i landskap som Toscana, Umbrien och Markerna.

Avgång

21 mars 2019

Reslängd

1 dagar

Pris

1 500 SEK

Ingår i priset

Föreläsningsserie del 1
11, 18, 25 oktober och 1 november
Plats: Katarinasalen, Färgargårdstorget 1
Pris: 1 500 kr för 4 föreläsningar
Kl. 14.00 – 16.00 inkl. paus

Program Föreläsning Innerlighetens landskap

Tillfällen

 • 21 mars. Italiensk arkitektur under gotik och ungrenässans

  Trots det geografiskt förhållandevis små statsbildningarna på Italienska halvön, kommer några av handelsrepublikerna och furstendömena att utveckla magnifika och nyskapande arkitektoniska former i den urbana miljön. Föreläsare Jan O.M. Karlsson

   

 • 4 april. Gotikens Italienska mästare – en konsthistorisk överblick

  Efter att Frankrike under 1200-talets höggotik varit ledande inom bildkonsten, glider initiativet under 1300-talet över till det Italienska området. Här utvecklas nu en ny vitalitet och en begynnande realism som får sin fortsättning i den Italienska ungrenässansen på 1400-talets första hälft. Föreläsare Jan O.M. Karlsson

 • 11 april. Innerlighetens uttryck och intryck – Konstverket och Rummet del 1.

  Att förstå och tolka den kyrkliga konsten under denna tid är ibland en utmaning för den moderna sekulariserade västerlänningen. Ofta reduceras bilden till ett beskrivande av vad man kan se i målningen och därmed förstår man inte den djupare känslomässiga upplevelsen som det innebar för en samtidsmänniska att stå framför figurer som förmedlade en djup och innerlig upplevelse av kontemplation, kontakt med de avbildade heliga personerna och det gudomliga. De absolut främsta mästarnas bilder förmedlar omedelbart en tydlig ordlös kommunikation av sitt inneboende budskap.
  Föreläsare Anna Konvicka

   

 • 18 april. Innerlighetens uttryck och intryck – Konstverket och Rummet del 2.

  Föreläsningen lyfter fram några utvalda konstverk där vi tillsammans tittar på relationen mellan figurerna och dess agerande i det målade rummet och deras relation med åskådaren/publiken i det fysiska rummet. Hur påverkar bildens figurer varandra och oss som åskådare? Och hur samverkar vi tillsammans med konstverket och dess figurer?

  Föreläsare Anna Konvicka och Jan O.M. Karlsson

Ciceroner

 • Jan O.M. Karlsson

  Konst- och kulturhistoriker, Jan O.M. Karlsson har i över 30 år arbetat som universitetslärare i konstvetenskap (bl.a. som universitetslektor och t.f. professor) på Uppsala och Trondheims Univ. samt på Högskolan i Gävle. Han har i 2 omgångar varit "Guest Lecturer" på University of KwaZulu-Natal i Sydafrika (2005 & 2008).

  Jan har också arbetat som 1:e intendent och t.f. museichef på Hallwylska Museet i Stockholm samt som specialengagerad utställningsproducent för olika museala institutioner. Vid sidan av detta har Jan sedan början av 1980-talet regelbundet föreläst offentligt på fristående kurser och föreläsningsserier som behandlar konst, konsthantverk, design och antikviteter. Från 1990-talet har han rest med sina olika konstkurser och grupper till olika europeiska huvudstäder och kulturcentra såväl som till Mellanöstern och till U.S.A.

 • Anna Konvicka

  Antikvetare och konsthistoriker. Anna arbetade som museipedagog på Medelhavsmuseet under många år men har också studerat etnologi och modehistoria samt arbetat som reseledare för konst- och kulturresor i Europa, Egypten och Mellanöstern.