Reseförsäkring – Unlimited Travel Production

Reseförsäkring

Avbeställningsförsäkring

Goudas avbeställningsförsäkring står för kostnaderna om du måste avboka p.g.a. allvarlig sjukdom eller olycksfall. Observera att avbeställningsförsäkringen måste beställas senast i samband med betalningen av anmälningsavgiften. Premien för avbeställningsförsäkringen är 5 % av resans pris eller 6 % om du vill inkludera skydd för förlorat syfte med resan. Ni beställer avbeställningsförsäkringen via oss på Unlimited Travel Production. 

Reseförsäkring

Reseförsäkringen gäller om olyckan är framme när du påbörjat din resa. Försäkringen måste beställas innan avresa. Reseörsäkringens kostnad beror på resans längd och om det är i eller utanför Europa.
Ni beställer reseförsäkringen via oss på Unlimited Travel Production. 

Resegaranti

Unlimited Travel Production ställer givetvis erforderliga resegarantier enligt resegarantilagen. Resegarantin kan ge dig som resenär ersättning om du har köpt en resa som blir inställd eller avbruten. Dina pengar är alltså skyddade från din första inbetalning till dess att resan är helt genomförd.